Slik får du indre ro

Publisert av Samina Berntsen den

Yantra er et geometrisk symbol som man kan feste sinnet på under meditasjon. Roten kommer fra sanskritordet yan, som betyr form, og tra som betyr befri. Yantra er geometriske symboler som gir befrielse til sinnet under meditasjon, men også etter at meditasjonen er ferdig. Meningen med en yantrameditasjon er å oppleve helhet, en ikke-dualistisk tilstand. Shri Yantra er det mest kraftfulle symbolet innen yantra og du kan kjøpe ditt personlige bilde på www.saminayantra.com

De som sier ja til lite og nei til mye har bedre forutsetninger for å skape indre ro og harmoni

Hvordan bruke Sri Yantra i meditasjon eller Mental Yoga?

Mediter på denne Yantraen og fokuser på målene dine for å tiltrekke velstand og overflod inn i livet ditt. Sri Yantra har veldig sterke skjulte krefter som kan legges merke til på kort sikt. Når du ser på Yantra, la øynene dine fokusere på midten. Denne prikken i midten kalles «Bindu», som representerer enheten som ligger til grunn for alt mangfoldet i den fysiske verden. La nå øynene dine se trekanten som omslutter Bindu.

Den nedoverpekende trekanten representerer den feminine kreative kraften, mens den oppovervendte trekanten representerer mannlig energi.

La synet ditt utvide seg til å inkludere sirklene utenfor trekantene. De representerer syklusene til kosmiske rytmer, forestillingen om at tid ikke har noen begynnelse og ingen slutt. Gjør din bevissthet til lotusblader utenfor sirkelen. Legg merke til at de peker utover. De illustrerer utviklingen av vår forståelse. Lotusen representerer også hjertet, setet for Selvet. Når hjertet åpner seg, kommer forståelsen.

Firkanten på utsiden av yantraen representerer formens verden, den materielle verden som sansene våre viser oss, illusjonen av adskilthet, av veldefinerte kanter og grenser. Det er fire T-formede portaler, eller porter. De representerer vår jordiske overgang fra det ytre og materielle til det indre og hellige.

Ta nå et øyeblikk til å se inn i yantraen, la de forskjellige formene og mønstrene dukke opp naturlig, slik at øynene dine holdes løst i fokus. Se på midten av yantraen. Uten å bevege øynene, begynn gradvis å utvide synsfeltet. Fortsett å utvide synet ditt til du tar inn informasjon fra mer enn 180 grader. Legg merke til at all denne informasjonen var der hele tiden, du ble bare klar over det. Reverser nå prosessen sakte ved å re-fokusere tilbake til midten av yantraen. Lukk nå øynene forsiktig. Du kan fortsatt se yantraen i tankene dine. Kreativitetsmønstrene representert av disse urformene uttrykker de grunnleggende naturkreftene.

Nedenfor er en video som viser hvordan du kan bruke ditt Shri Yantra bilde i meditasjon. Det er mange måter å gjør det på. Du kan utvikle din personlige metode. Lykke til.

Kategorier: Blogg