Personvernerklæring

1. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I www.SkinInnovation.no
Når du bruker nettsiden vår, utfører kjøp i nettbutikken og/eller er i kontakt med oss om f.eks kjøp av ulike tjenester, vil vi behandle personopplysninger om deg. En personopplysning er en opplysning som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson. vi arbeider kontinuerlig for å ivareta ditt personvern når du benytter våre tjenester og behandler alle dine personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven. I denne personvernerklæringen finner du derfor informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.
Skin Innovation er behandlingsansvarlig for de personopplysningene vi behandler. Kontaktinformasjonen vår er:

Adresse: Griniveien 27 C, 0765 Oslo
E-post: [email protected]
Telefon: 977 33 742
Organisasjonsnr.: Org.nr 816 073 502

2. HVA SLAGS PERSONOPPLYSNINGER SAMLER VI INN OG HVORFOR GJØR VI DETTE?
Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

Kundeprofil: Når du registrerer deg på vår nettside, må du oppgi følgende personopplysninger som lagres hos oss; navn, e-postadresse, adresse, mobilnummer, og fødselsdato. Vi trenger disse personopplysningene for at du skal kunne opprette en brukerkonto slik at du kan logge inn på våre sider. Når du registrerer en kundekonto hos oss vil du også opprette et passord. Passordet ditt er personlig og vil ikke være tilgjengelig for andre enn deg.

Handel i nettbutikk: Når du handler i nettbutikken, lagrer vi informasjon om navn, adresse, telefonnummer, e-post. Når du er innlogget og handler i nettbutikken, vil vi for en periode spare på ordredetaljer og ordrehistorikken på din brukerkonto. Vi behandler kun de personopplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne behandle din ordre på en sikker og trygg måte, samt gjennomføre våre forpliktelser overfor deg ved handel. Opplysningene som lagres hos oss brukes i forbindelse med utsendelse av din ordre samt påfølgende oppfølging og muligheten til å kontakte deg om det skulle være nødvendig. Videre trenger vi å oppbevare denne informasjonen for å kunne utføre vårt regnskap, beregne avgifter samt behandle dine eventuelle returer og reklamasjoner. Ordrehistorikken lagrer vi også for at du skal ha oversikt over hva du har kjøpt hos oss.

Kortnummer: Når du handler i nettbutikken, vil vi lagre ditt kortnummer for å sikre betaling for varekjøpet og håndtere retur og krediteringer. Kortnummeret oppbevares ikke av oss utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.

Henvendelser: Dersom du kontakter www.SkinInnovation.no per e-post eller telefon, vil vi besvare de henvendelser som kommer inn til oss. Vi vil lagre navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelt andre personopplysninger som måtte følge av henvendelsen.

Informasjonskapsler/Cookies & Pixels: www.SkinInnovation.no benytter seg av informasjonskapsler (cookies). Cookies er små filer som en internettside eller en internettilbyder (f.eks. Telenor, NextGenTel) overfører til din datamaskins harddisk via din nettleser. Denne filen gjør at vi kan gjenkjenne datamaskinen når du besøker www.SkinInnovation.no, og gjør at nettstedet vårt blir raskere og lettere. For eksempel kan innloggingsfelt bli fylt ut med e-postadressen din og bruker vi cookies til å huske og prosessere produkter du har lagt i handlekurven. Informasjonskapsler er også avgjørende for hvordan enkelte deler av nettstedet fungerer, og vi bruker dem til å samle inn informasjon om hvordan nettstedet brukes, for eksempel hvor mange som besøker og returnerer, og hvilke produkter som blir sett på.

Vi bruker informasjonskapsler på www.SkinInnovation.no til følgende:

a) For å få nettsiden til å fungere:
Disse informasjonskapslene er viktige, slik at besøkende kan bevege seg rundt på siden og logge inn på de sikre områdene på www.SkinInnovation.no. Uten dem vil ikke besøkende kunne handle på nettstedet eller få tilgang til brukerkontoen sin.

b) Overvåking og forbedring av ytelsen til nettstedet:
Disse informasjonskapslene samler inn informasjon om hvordan besøkende bruker www.SkinInnovation.no, f.eks. hvilke sider de besøker oftest og om de ser feilmeldinger. Informasjonen er samlet slik at den ikke identifiserer personer, og vi bruker den bare for å hjelpe oss med å forbedre måten nettstedet fungerer på.

c) Aktivere funksjonene på nettstedet:
Disse informasjonskapslene gjør at www.SkinInnovation.no kan huske valgene besøkende har laget, for eksempel brukernavnet eller regionen den besøkende befinner deg i, og hjelpe oss med å gi besøkende en bedre og mer personlig opplevelse. For eksempel kan de tillate besøkende å se et videoklipp, kommentere på en blogg eller legge til en produktanmeldelse.

d) Tilpasse brukeropplevelsen:
Disse informasjonskapslene gir oss mulighet til å gi besøkende en mer personlig opplevelse når de besøker www.SkinInnovation.no, ved å gjenkjenne besøkende og huske eventuelle preferanser eller valg besøkende har gjort på tidligere besøk på nettstedet. Dette vil også gjøre det mulig for besøkende å motta mer personlige tilbud.

3. UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL ANDRE
Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen til f.eks offentlige myndigheter.

4. LAGRINGSTID
Vi lagrer ikke personopplysninger i lengre og i større grad enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen med mindre det er lovpålagt, for eksempel gjennom regnskapsloven.

Dette betyr for eksempel at hvis du trekker ditt samtykke vil personopplysninger som vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Hvor raskt personopplysningene blir slettet vil variere. Så lenge du har en brukerprofil hos www.SkinInnovation.no, vil vi ikke slette dine personopplysninger. Dersom du sletter profilen din på www.SkinInnovation.no, vil også personopplysningene knyttet til din profil slettes.

5. ANSVARSBEGRENSNING
Systemene i www.SkinInnovation.no som håndterer dine sensitive personopplysninger i forbindelse med nettkjøp er utviklet og sikret på en slik måte at disse opplysningene ikke skal kunne komme på avveie.

Dersom du velger å avgi sensitive personopplysninger til oss på annen måte, kan www.SkinInnovation.no ikke ta ansvar for hvordan disse personopplysningene håndteres.

6. DINE RETTIGHETER
Du kan til enhver tid styre dine samtykker når du er logget inn på www.SkinInnovation.no. Som innlogget på www.SkinInnovation.no har du innsyn i dine personopplysninger og din kjøpshistorikk.

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

7. KLAGER
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen kan du sende inn en klage til [email protected].

8. ENDRINGER
Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i vår personvernerklæring.