Økt påvirkning av østrogener fra miljøet

Publisert av Samina Berntsen den

Mange substanser i miljøet har østrogeneffekter. Det er plantevernmidler, plaststoffer, avfalls-produkter fra industrien, bileksos, hormonbehandlet mat, løsningsmidler, dioksiner, PCB-er. Dette kalles fremmede østrogener (xenoøstrogener). Blir man påvirket av slike, vil forholdet mellom østrogen og progesteron bli skjevt i østrogendominerende retning. Det er klokt å prøve å unngå påvirkning av disse fremmede østrogenene så langt man kan.

Hormonbehandling med østrogen og gestagen er også en meget vanlig årsak til østrogendominanse

Kategorier: Blogg