Blogg

Økt påvirkning av østrogener fra miljøet

Mange substanser i miljøet har østrogeneffekter. Det er plantevernmidler, plaststoffer, avfalls-produkter fra industrien, bileksos, hormonbehandlet mat, løsningsmidler, dioksiner, PCB-er. Dette kalles fremmede østrogener (xenoøstrogener). Blir man påvirket av slike, vil forholdet mellom østrogen og progesteron bli skjevt i østrogendominerende retning. Les mer…